22 stycznia 2011

Komiksologia lekko zakurzona

Sztuka komiksu Krzysztofa Teodora Toeplitza określana jest często mianem jednego z pierwszych opracowań teoretycznych na temat komiksu w Polsce, a swemu autorowi dała miano pierwszego polskiego komiksologa. Książka wydana została w 1985 roku i, o ile mi wiadomo, nie była wznawiana. Ten ostatni fakt nieco mnie dziwił - skoro książka jest tak ważna dla polskiej komiksologii, dlaczego przez 25 lat nie doczekała się powtórnego wydania? Dzisiaj już to wiem.

5 stycznia 2011

Amalgamaty konceptualne

Teoria amalgamatów konceptualnych to metodologia pozwalająca opisywać powstawanie złożonych struktur semantycznych. Została ona stworzona przez przez Gillesa Fauconnier i Marka Turnera w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na początku stosowana była do opisywania zjawisk językowych, m.in. jako alternatywna metoda analizowania metafor pojęciowych (patrz "Metafora i metonimia"). Wkrótce jednak zarówno sami twórcy teorii jak inni uczeni zaczęli używać jej do opisywanie wielu innych rodzajów danych, jak na przykład rysunki satyryczne, znaki graficzne, dzieła sztuki, archetypy kulturowe, a nawet zachowania seksualne ludzi. Obecnie zwolennicy teorii amalgamatów uznają ją za potężne i niezwykle wszechstronne narzędzie analizy niemal każdego rodzaju zjawisk cywilizacyjno-kulturowych. Fauconnier i Turner swoją książkę o amalgamatach nie bez kozery zatytułowali The Way We Think (czyli w wolnym tłumaczeniu Sposób w jaki myślimy), sugerując tym, że jest to jeden z najbardziej podstawowych i uniwersalnych procesów poznawczych.