19 grudnia 2010

Metafora i metonimia

Metafora (lub przenośnia)

W artykule "The contemporary theory of metaphor" (1993) George Lakoff wymienia kilka twierdzeń na temat metafory, które "tradycyjne" języko- i literaturoznawstwo przyjmuje bez dowodu, m.in.:

  • Zwykły, codzienny język jest całkowicie dosłowny, nie ma w nim miejsca na metaforę.
  • Wszystkie pojęcia można zrozumieć dosłownie, tj. bez używania metafor.
  • Jedynie dosłowne wypowiedzi mogą być prawdziwe lub fałszywe.
  • Wszystkie definicje w naszym "mentalnym słowniku" są dosłowne, czyli niemetaforyczne.

4 grudnia 2010

Komiks jako język (?)

Wyrażenie "język komiksu" jest powszechne zarówno w publicystyce "papierowej", jak i elektronicznej. Najczęściej jest to po prostu metafora – słowem "język" określa się tu sposób opowiadania historii przy pomocy znaków oferowanych nam w ramach komiksowego medium (obrazy i napisane słowa). Pamiętać jednak należy, że to metaforyczne rozumienie nie sprawia, że komiks jest językiem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Podobieństwa między komiksem a językiem istnieją, ale są dość powierzchowne; sprowadzają się chyba tylko to tego, że oba łączą różne znaki wedle pewnych określonych praw w spójny tekst.